Giới thiệu

Chào mừng bạn đến với A CẮM TRẠI ĐI

Với niềm đam mê du lịch trải nghiệm về thiên nhiên, giải tỏa căng thẳng sau những tuần làm việc mệt nhọc. A CẮM TRẠI ĐI ra đời để cung cấp DỊCH VỤ và SẢN PHẨM về cho thuê lều và các dụng cụ cắm trại nhằm đáp ứng nhu cầu về những chuyến đi thực tế, hoà mình cùng thiên nhiên của mọi người! Với tiêu chí “trao dịch vụ – nhận niềm tin”. Chúng tôi luôn muốn hoàn thiện dịch vụ cho thuê lều trại và các dụng cụ khác đi kèm khác. Nhằm đem lại dịch vụ trải nghiệm tốt nhất đến cộng đồng đam mê du lịch cắm trại!

CHÍNH SÁCH VÀ QUY ĐỊNH CHUNG:

1. Nguyên tắc và quy định chung

Website www.acamtraidi.vn (sau đây gọi là “A Cắm Trại Đi”) là một website cung cấp dịch vụ thương mại điện tử và khuyến mại trực tuyến thiết lập bởi Cửa hàng “A Cắm Trại Đi” chính thức khai trương đi vào hoạt động vào ngày 01.10.2020

Khách hàng tham gia giao dịch trên “A Cắm Trại Đi” là mọi cá nhân có đầy đủ năng lực hành vi dân sự từ đủ 18 tuổi trở lên và có tài sản để thực hiện giao dịch mua Sản Phẩm trên “A Cắm Trại Đi”; và mọi tổ chức được thành lập và hoạt động hợp pháp theo quy định của pháp luật Việt Nam (sau đây gọi là “Khách Hàng”).

Sản phẩm giao dịch trên “A Cắm Trại Đi”bao gồm hàng hóa (sau đây gọi chung là “Sản Phẩm”).

Bằng việc tham gia giao dịch trên “A Cắm Trại Đi”, Khách Hàng được xem là đã tìm hiểu quyền và nghĩa vụ của mình và đồng ý bị ràng buộc bởi Quy chế hoạt động website cung cấp dịch vụ thương mại điện tử www.acamtraidi.vn (sau đây gọi là “Quy Chế”) đang có hiệu lực vào thời điểm Khách Hàng thực hiện giao dịch.  

2. Quy trình giao dịch dành cho Khách Hàng.

Khách Hàng thực hiện theo các bước sau đây:

Khách Hàng tìm kiếm các Sản Phẩm theo nhu cầu; xem kỹ các thông tin liên quan và lựa chọn Sản Phẩm phù hợp với yêu cầu để cho vào đơn đặt hàng của Khách Hàng(sau đây gọi là “Đơn Đặt Hàng”).

Khách Hàng rà soát lại các thông tin của Đơn Đặt Hàng trước khi đặt hàng. Khi Khách Hàng nhấn (click) vào ô “Đặt Hàng” trong mục giỏ hàng để tiến hành đặt Đơn Đặt Hàng của mình có nghĩa là Khách Hàng xác nhận đã rà soát thông tin Đơn Đặt Hàng và đồng ý là 

Điều Khoản Và Điều Kiện Giao Dịch sẽ được áp dụng cho giao dịch mua Sản Phẩm của Khách Hàng trên “A Cắm Trại Đi“.

Khách Hàng thực hiện việc xác nhận/hủy Đơn Đặt Hàng theo quy định tại Điều Khoản Và Điều Kiện Giao Dịch trên A Cắm Trại Đi”.

Khách Hàng thực hiện thanh toán theo quy trình được quy định tại Chính Sách Thanh Toán trên “A Cắm Trại Đi”.

Sản Phẩm của Khách Hàng sẽ được giao/vận chuyển theo Chính Sách Giao Hàng trên “A Cắm Trại Đi”.

Mọi tranh chấp, khiếu nại phát sinh (nếu có) của Khách Hàng sẽ được giải quyết theo quy định tại Điều Khoản Và Điều Kiện Giao Dịch trên “A Cắm Trại Đi”.

3. Điều khoản áp dụng và cam kết:

Quy Chế này có hiệu lực áp dụng ngay khi được đăng tải trên “A Cắm Trại Đi”. “A Cắm Trại Đi”có quyền sửa đổi Quy Chế này bằng cách thông báo công khai trên “A Cắm Trại Đi”. Quy Chế sửa đổi có hiệu lực sau 05 (năm) ngày kể từ khi thông báo về việc sửa đổi Quy Chế được đăng tải trên “A Cắm Trại Đi”.

Trong trường hợp nội dung quy định tại Quy Chế, Hợp Đồng, Điều Khoản và Điều Kiện Giao Dịch có sự khác biệt thì áp dụng theo thứ tự ưu tiên như sau: (i) Quy Chế; (ii) Hợp Đồng; và (iii) Điều Khoản và Điều Kiện Giao Dịch.

“A Cắm Trại Đi” và Khách Hàng cam kết tuân thủ Quy Chế này.

Địa chỉ liên lạc chính thức của “A Cắm Trại Đi” là: Số 45A, Đường 28, Phường Hiệp Bình Chánh, Thành Phố Thủ Đức. Hồ Chí Minh

BẢO MẬT THÔNG TIN KHÁCH HÀNG:

1. Mục đích và phạm vi sử dụng thông tin

Chính sách bảo mật và chia sẻ thông tin này nhằm đảm bảo an toàn thông tin liên quan đến các tổ chức, cá nhân tham gia truy cập và/hoặc giao dịch trên website acamtraidi.vn thuộc quyền sở hữu của Cửa hàng “A Cắm Trại Đi”.

Chính Sách này mô tả cách tiếp nhận, tổng hợp, lưu giữ, sử dụng và bảo vệ thông tin của các tổ chức, cá nhân “A Cắm Trại Đi” tham gia truy cập, giao dịch trên acamtraidi.vn . Việc Khách Hàng truy cập hoặc thực hiện giao dịch trên website được hiểu là Khách Hàng đã đọc, hiểu và đồng ý tuân thủ Chính Sách này, kể cả các phiên bản sửa đổi, bổ sung của Chính Sách. Phiên bản sửa đổi, bổ sung Chính Sách này (nếu có) sẽ có hiệu lực sau 5 ngày kể từ ngày việc sửa đổi, bổ sung Chính Sách được thông báo trên website.

2. Quy định cụ thể:

2.1. Về việc thu thập thông tin:

Khi Khách Hàng thực hiện giao dịch tại acamtraidi.vn , Khách Hàng phải cung cấp một số thông tin cần thiết cho việc thực hiện giao dịch để được áp dụng những chính sách ưu đãi dành cho khách hàng.

Khách Hàng có trách nhiệm đảm bảo những thông tin Khách Hàng cung cấp là đầy đủ và chính xác và luôn cập nhật thông tin để đảm bảo tính đầy đủ và chính xác. “A Cắm Trại Đi” không chịu trách nhiệm giải quyết bất kỳ tranh chấp nào nếu thông tin Khách Hàng cung cấp không chính xác hoặc không được cập nhật hoặc giả mạo.

2. 2. Về việc lưu giữ và bảo mật thông tin riêng:

Mọi Thông Tin Khách Hàng, cũng như các thông tin trao đổi giữa Khách Hàng và “A Cắm Trại Đi” đều được lưu giữ và bảo mật bởi hệ thống của “A Cắm Trại Đi”.

 “A Cắm Trại Đi” có các biện pháp thích hợp về kỹ thuật và an ninh để ngăn chặn việc truy cập, sử dụng trái phép Thông Tin Khách Hàng. “A Cắm Trại Đi” cũng thường xuyên phối hợp với các chuyên gia bảo mật nhằm cập nhật những thông tin mới nhất về an ninh mạng để đảm bảo sự an toàn cho Thông Tin Khách Hàng khi Khách Hàng truy cập, đăng ký mua hàng. 

2.3. Về việc chia sẻ Thông Tin Khách Hàng

“A Cắm Trại Đi” không cung cấp Thông Tin Khách Hàng cho bất kỳ bên thứ ba nào trừ trường hợp phải thực hiện theo yêu cầu của các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền, hoặc theo quy định của pháp luật, hoặc khi việc cung cấp thông tin đó là cần thiết để “A Cắm Trại Đi” cung cấp dịch vụ/tiện ích cho Khách Hàng (ví dụ: cung cấp các thông tin giao nhận cần thiết cho các đơn vị đối tác vận chuyển …).

Ngoài các trường hợp nêu trên, “A Cắm Trại Đi” sẽ có thông báo cụ thể cho Khách Hàng khi phải tiết lộ Thông Tin Khách Hàng cho một bên thứ ba. Trong trường hợp này, “A Cắm Trại Đi” cam kết sẽ chỉ tiết lộ Thông Tin Khách Hàng khi được sự đồng ý của Khách Hàng.

2.4 Chỉnh sửa thông tin cá nhân:

Các thông tin cá nhân Khách hàng cần chỉnh sửa cần vui lòng liên hệ về bộ phận chăm sóc khách hàng tại email: acamtraidi@gmail.com theo cấu trúc:

Tiêu đề: Tên Khách hàng – Số điện thoại liên lạc.

Nội dung: Thông tin Khách hàng cần thay đổi.

Sau đó Bộ phận Chăm sóc khách hàng “A Cắm Trại Đi”sẽ tiến hành gọi điện liên lạc và khi thay đổi sẽ gửi mail xác nhận thông tin thay đổi.

2.5. Liên hệ, giải đáp thắc mắc:

Bất kỳ khi nào Khách Hàng cần hỗ trợ, hãy gọi đến số hotline 0947.947.967 hoặc gửi email đến địa chỉ: acamtraidi@gmail.com.

3. Cam kết Bảo mật thông tin

“A Cắm Trại Đi” cam kết tất cả các thông tin và dữ liệu Khách hàng điều được bảo mạt và chỉ dùng cho việc giao dịch đơn hàng hoặc chăm sóc khách hàng. Không phát tán hay để lộ thông tin cá nhân khách hàng.

4. Địa chỉ của đơn vị thu thập và quản lý thông tin cá nhân:

Cửa hàng “A Cắm Trại Đi”

Địa chỉ: Số 45A, Đường 28, Phường Hiệp Bình Chánh, Thành Phố Thủ Đức. Hồ Chí Minh

Điện thoại: 0947.947.967.

QUY TRÌNH THANH TOÁN VÀ GIAO HÀNG

Kính thưa Quý khách hàng

Bắt đầu từ 01.11.2020 – “A Cắm Trại Đi” sẽ áp dụng hình thức thanh toán và giao hàng linh hoạt với những hình thức cụ thể như sau:

COD: “A Cắm Trại Đi” áp dụng phương pháp giao hàng – thu tiền đối với khách hàng trong nội thành TP.HCM.

Đối với khách hàng mua sắm tại các cửa hàng “A Cắm Trại Đi”có thể thanh toán bằng các hình thức: Tiền mặt, chuyển khoàn hoặc quét mã thanh toán ví điện tử (Momo, ViettelPay)

Các loại thẻ được chấp nhận tại “A Cắm Trại Đi”: ATM nội địa của tất cả các ngân hàng, Ví điện tử Momo, ViettelPay.

Đối với khách hàng ở các tỉnh thành khác: Phương pháp đơn giản và thuận tiện nhất cho khách hàng ở xa là đặt hàng qua Website: www.acamtraidi.vn và sử dụng phương thức thanh toán COD (thanh toán cho người giao hàng khi đã nhận được hàng).

Hoặc nếu quý khách muốn thanh toán trước trong các trường hợp như: Mua hàng giúp, tặng quà, người khác nhận giùm,…Thì có thể chọn phương án thanh toán là “Chuyển khoản trước” vào TK, Ví điện tử dưới đây của “A Cắm Trại Đi”.

Lưu ý: Quý khách chỉ nên chuyển khoản sau khi đã được nhân viên “A Cắm Trại Đi” gọi xác nhận đơn hàng, tránh tình trạng chuyển tiền khi hết hàng, hết size sẽ phải đợi “A Cắm Trại Đi”chuyển trả lại tiền. Sau khi chuyển khoản, ngân hàng sẽ thông báo cho chúng tôi lập tức. Ngay sau khi nhận được thanh toán của quý khách, chúng tôi sẽ đóng gói và gửi hàng cho quý khách trong vòng 12h.

Nếu có bất kỳ thắc mắc hay trục trặc liên quan tới việc thanh toán đơn hàng, xin quý khách liên lạc với “A Cắm Trại Đi” qua các số điện thoại Hotline: 0947.947.967 hoặc Email: acamtraidi@gmail.com để đặt hàng và làm theo hướng dẫn của nhân viên tư vấn.

Trân trọng cảm ơn!